CW TECH

Rejestracja

Numer karty nie został znaleziony lub dołączony do innego użytkownika.

Dane mogą nie pasować do twoich danych osobowych w celu zachowania prywatności klientów

Nazwa niepoprawna (min 5 symboli)
Pole jest puste
Pole jest puste
Pole jest puste

W tych polach zalecamy wypełnienie informacji, które będą odpowiadać rzeczywistości. Informacje te zostaną wykorzystane do przywrócenia karty przez telefon lub e-mail.


Pole jest puste
Adres e-mail jest nieprawidłowy lub już istnieje.
-Nieprawidłowe hasło (min 5 symboli)
Hasła nie pasują do siebie
!!!!!
!!!!!

System płatności kartami lojalnościowymi myjni

Regulamin i Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, podejmowane działania, a także ma na celu poinformować Państwa o prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. 

Zawarty  w dokumencie Regulamin   określa   szczegółowe zasady świadczenia  usługi polegającej na   udostępnianiu   Użytkownikom możliwości    dokonywania    Płatności  kartami lojalnościowymi  za transakcje dokonywane na wybranych myjniach samochodowych i kontroli aktualnego stanu konta.

Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z  Systemu płatności kartami lojalnościowymi myjni jest  zapoznanie  się i akceptacja   przez Użytkownika  treści  niniejszego  dokumentu.

Nazwa rejestru i organu prowadzącego :

Nazwa Rejestru : System płatności kartami lojalnościowymi myjni

 Inclean sp z o.o z siedzibą w Szczecinie, ulica: Hetmana Stefana Żółkiewskiego 5/u3, 70-345 Szczecin, wpisana do Rejestru prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS: 0000241283, wysokość kapitalu 50000 PLN, NIP: 8512939374, REGON: 320077118.

Akceptowane metody płatności :

Może Pani/Pan wybrać następujące formy płatności:  Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

I Regulamin świadczenia usług

Inclean sp. z o.o. świadczy  usługę  polegającą  na   udostępnianiu   Użytkownikom możliwości    dokonywania    Płatności  kartami lojalnościowymi  za transakcje dokonywane na wybranych myjniach samochodowych i kontroli aktualnego stanu konta.

Inclean sp. u o.o   nie  jest  stroną  umowy zawartej między Użytkownikiem karty  a myjnią  i nie  ponosi odpowiedzialności za jej należyte wykonanie i jakość prowadzonych przez  myjnię usług .

Informacja o wszystkich kosztach towarów i usług, w tym również o kosztach dostawy:

Koszty wystawienia / dostawy / obsługi  karty wynosi 0 złotych.

Prawa konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni:

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Z uwagi na specyfikę świadczonej przez Inclean sp. z o.o usługi  Użytkownik karty traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli usługa została wykonana. 

Procedura reklamacyjna:

1. W przypadku problemów zrealizacją Usługi, powinni Państwo w pierwszej kolejności skontaktować się z wydawcą karty  (Myjnią).

2. Jeżeli usługa jest, w Państwa ocenie, świadczona niezgodnie z przepisami niniejszego Dokumentu, mają Państwo prawo do złożenia skargi.

3. Skargę, o której  mowa w  pkt 2,  może Pani / Pan zgłosić pisemnie przesyłką pocztową na adres Inclean sp z o.o, ulica: Hetmana Stefana Żółkiewskiego 5/u3, 70-345 Szczecin, telefonicznie  : +48 516078385, lub mailowo na adres e-mail:  info@inclean.

4. Skargę,  o  której  mowa  w  pkt  2,  rozpatrujemy  niezwłocznie,  jednak  w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty  jej   otrzymania.   W   przypadkach,   kiedy niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na skargę w  terminie  15  dni  roboczych  z uwagi  na  stan skomplikowania  sprawy,  poinformujemy Państwa  o przyczynach   opóźnienia,   okolicznościach, które  muszą  zostać  ustalone  oraz  o  terminie rozpatrzenia   skargi   i   udzielenia   odpowiedzi, w terminie nie dłuższym niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania skargi.

5. Odpowiedź  na  skargę  jest  przekazywana w formie papierowej lub, po uzgodnieniu ,  mailowo  na adres wskazany przez Państwa  w treści skargi.

 6. Państwa zgłoszenie powinno  zawierać  możliwie wyczerpującą   ilość   informacji, w tym    co najmniej:  1)  numer  Transakcji,  2)  kwotę Transakcji,   3)   datę i godzinę   Transakcji, 4) informacje o zamówionej  usłudze,   5)   numer   obciążonego rachunku  (w przypadku  przelewów 

7.Niezależnie  od  tego,  jaki  sposób  kontaktu w sprawie  rozpatrzenia  skargi Pani / Pan  wybierze , zastrzegamy sobie prawo  do  przesłania  odpowiedzi w formie  papierowej na wskazany przez Panią / Pana adres korespondencyjny.

8.Jeśli  Pani/Pana  roszczenia  przedstawione w skardze, nie zostaną uwzględnione mają Państwo prawo złożyć odwołanie. 

9.Skarga, która nie dotyczy działalności Inclean sp. z o.o     opisanej w Regulaminie, jest przekazywana    odpowiedniemu    podmiotowi. Podmiot,  którego  działalności  dotyczy  skarga, rozpatruje ją na zasadach wskazanych w jego regulacjach oraz przepisach wewnętrznych.

10. Może Pani / Pan skorzystać z możliwości   zwrócenia   się   do Rzecznika Konsumenta lub z alternatywnej formy rozstrzygania sporów.


* System płatności kartami lojalnościowymi myjni
Regulamin i Polityka prywatności